BIJ12 en Natuurbank Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst

BIJ12, de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting Natuurbank Nederland (NBNL) in het kader van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op 22 april ondertekenden Marly Bloem, directeur a.i. BIJ12, Reinier Akkermans en Lenze Hofstee, respectievelijk voorzitter en secretaris NBNL de overeenkomst.

De NDFF wordt vanaf 1 januari 2014 door BIJ12 onderhouden en geëxploiteerd. In de databank zijn inclusief de NBNL-data meer dan 70 miljoen waarnemingen van planten en dieren in Nederland opgeslagen. De data in de NDFF worden door specialisten op vrijwillige basis gevalideerd.

Natuurdata beschikbaar
Met de samenwerkingsovereenkomst stelt de Natuurbank Nederland de natuurdata in Waarneming.nl beschikbaar aan de NDFF en haar gebruikers; en zorgt zij voor de instandhouding en doorontwikkeling van het portaal Waarneming.nl, waardoor de toestroom van nieuwe waarnemingen gegarandeerd blijft. In Waarneming.nl zijn ruim 25 miljoen waarnemingen opgenomen van flora en fauna. Elke dag komen daar enkele tienduizenden bij, afkomstig van vrijwilligers en professionele waarnemers in het hele land. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en stelt Waarneming.nl in staat om haar activiteiten voor te zetten.

Extra informatie

  • BIJ12 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies. BIJ12 werkt voor voor 12 provincies en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun kerntaken. BIJ12 brengt kennis en informatie bij elkaar over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving en maakt deze toegankelijk voor provincies en ketenpartners. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.
  • Natuurbank Nederland is opgericht door de Stichting Natuurbank Limburg, de Stichting Staring Advies, en de Stichting Natuurinformatie, ontwikkelaar van Waarneming.nl. Haar doel is het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van natuurgegevens.
  • De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bedient overheden, bedrijven, en adviesbureaus met gevalideerde natuurgegevens onder meer voor planvorming en onderzoek beheer en vergunningverlening. Dit gebeurt via betaalde abonnementen via de NDFF en via het Natuurloket
  • Waarneming.nl werkt samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen. Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO’s van Nederland. Waarneming.nl streeft naar samenwerking met alle onderzoekende organisaties.

Informatie

Voor meer informatie over Natuurbank Nederland en de NDFF kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven