Achterhoek in Topvorm – Geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer

Het Achterhoekse Landschap in Topvorm? Velen die er wonen, werken of verblijven zullen het zeker zo zien. Want waar in Nederland is een landschap nog zo oorspronkelijk en aantrekkelijk? Maar om het landschap in topvorm te houden moet er wel werk verzet worden, op vele schaalniveaus in politiek, ondernemend en natuurbeschermend Nederland. En niet alleen vanuit landschappelijk en ecologisch perspectief, maar ook vanuit, sociaal en economisch perspectief. Want de landschappelijke kwaliteiten kunnen alleen behouden worden als er ook ruimte is voor duurzame economische ontwikkeling. Achterhoek in Topvorm‘Achterhoek in topvorm’ is de visie van Staring Advies naar een geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer van het Achterhoeks landschap. De visie is in boekvorm opgesteld en vrij te downloaden als PDF.

Inhoud

Het eerste deel van de visie geeft een korte weergave van de maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn, de beleidsmatige zienswijze van de overheid en de keuze voor geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer: samenwerken aan een vitaal en duurzaam landschap. Wij van Staring Advies vertalen dit naar een ambitie voor het Achterhoekse landschap waarin een evenwichtige afweging wordt gemaakt tussen maatschappelijke, economische en ecologische belangen. Daarbij zien wij het landschap niet alleen als het decor van de Achterhoek maar als (ecologische) onderlegger van toekomstige ontwikkelingen. Wij zijn vooral bezorgd over de wilde fauna van het agrarische cultuurlandschap. Deze staat sterk onder druk, maar in de huidige beleidsvoering is hier weinig aandacht voor. Daarom staat het tweede deel van de visie in het teken van de Achterhoekse landschapstypen en de gewenste inrichtings- en beheermaatregelen die zorgen voor leesbaar en ecologisch robuust cultuurlandschap. Deze informatie kan in gebiedsprocessen als uitgangspunt dienen bij het maken van keuzes op sociaal en economisch vlak.

Download

Achterhoek in Topvorm, visie op het Achterhoekse landschap (als PDF, 6 mb)

Informatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze visie van het Achterhoekse Landschap kunt u contact opnemen met:

  • Jan Stronks
    T 0314-641910
    E janstronks@staringadvies.nl
Scroll naar boven