Stedelijk groen- en natuurbeheer

Stedelijk groen- en natuurbeheer

Vraag uw digitale offerte aan

  • ✔ Specialist in quickscans
  • ✔ Aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus
  • ✔ Uitvoeren van het gehele traject

Stedelijk groen- en natuurbeheer is zeer belangrijk. Groen speelt namelijk op verschillende vlakken een belangrijke rol in het milieu van de stad. Op sociaal vlak is de groene ruimte een omgeving waar de mens kan verblijven, uitrusten, bewegen, spelen en andere mensen kan ontmoeten. Groen speelt ook een rol in de reductie van fijnstof, in het weren van geluid of storende zichten. Ook helpt de groenvoorziening bij de klimaatregeling van de binnensteden. Daarnaast zorgt goed stedelijk groen- en natuurbeheer voor het goed afvoeren van water, wat vanwege klimaatverandering steeds belangrijker is.

Stedelijk groen- en natuurbeheer is goed voor de mens

Groen heeft een positief effect op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Daarnaast is groen ook erkend als essentieel beeldbepalend element in straten en op pleinen. Wilt u weten wat goed stedelijk groen- en natuurbeheer voor u inhoudt? De medewerkers van ons ecologisch adviesbureau stellen graag een groenbeheerplan voor u op, waarin de beheerdoelstellingen voor de midden tot lange termijn vastgelegd worden. Zo weet u waar u de komende tien tot vijftien jaar aan toe bent. Het groenbeheer kan daarmee definitief vastgelegd worden. Dit helpt de continuïteit van het groenbeheer bewaken. Dat is vooral bij het beheer van bomen en groenstructuren met hoge natuurwaarden zeer belangrijk. Op basis van jaarlijkse evaluaties en onder invloed van veranderende omstandigheden zullen de beheerpakketten jaarlijks geactualiseerd worden. Om de ontwikkelingen van het openbaar groen op termijn te kunnen volgen is het noodzakelijk de mogelijke effecten van het voorgestelde beheer te onderzoeken. Hiertoe is monitoring noodzakelijk. Dit plan vormt een richtinggevend document voor beleid wat betreft de gewenste kwantiteit en kwaliteit van groen. Het geeft aan welke groenstructuren u als gemeente kan herbergen. Ook wordt er onderzocht wat de waarde, samenhang en functie van deze structuren is en hoe ze te handhaven of te versterken zijn.

Lees meer over het quickscan rapport

Laat een plan op het gebied van stedelijk groen- en natuurbeheer opstellen

Staring Advies voert deze monitoring graag voor u uit. Ook voeren we aanvullend flora- en faunaonderzoeken uit. Voor meer informatie over het opstellen van een plan op het gebied van stedelijk groen- en natuurbeheer, kunt u contact opnemen met Jan Stronks via het telefoonnummer 0314-641910 of door het sturen van een e-mail naar janstronks@staringadvies.nl.

Download ons informatieblad : Inrichting & Beheer en Staring Advies.

Scroll naar boven