stichting Staring advies

Het begin van Stichting Staring Advies is terug te leiden naar het Biologische Station in het Zwillbrock eind jaren 80. Dit was een verzamelplek voor professionals en vrijwilligers rondom het Zwillbrocker Venn, een hoogveengebied in Duitsland net over de grens bij Meddo Winterswijk. Uiteindelijk ontstond in 1997 het plan om Staring Advies op te richten met naast een commerciële ook een ideële doelstelling voor ogen. Deze ideële doelstelling was: een platform vormen voor iedereen die zich als vrijwilliger inzette voor de natuur in de Achterhoek, kennis uitwisselen, gegevens verzamelen, plannen maken en aanverwante zaken.

Gerrit Odink, Anton Stortelder en Ben Tragter zijn in 1998 de initiatiefnemers geweest voor de oprichting van Stichting Staring Advies. De stichting had als doel zich in te zetten voor de kwaliteit van natuur en landschap in Achterhoek en Liemers.

Het huidige bestuur van Stichting Staring Advies bestaat uit de Raad van Advies en de Raad van Toezicht die eindverantwoordelijk is. De volgende personen hebben zitting in de Raad van Toezicht: Saskia Croes, Tineke Velthorst en Gert-Jan te Gronde.

De Raad van Advies bestaat uit Anton Stortelder, Ton Niessink, John Arink, Rob Immink en Rino Jans.

De directeur-Bestuurder van Staring Advies (en ook Staring Educatie) is Leontien Witjes. Zij geeft leiding aan een team van ecologen, nme medewerkers en ondersteunend personeel.

Scroll naar boven