Landgoederen

Landgoederen

Inrichting

Inrichtingsplan

Bij de realisatie van een landgoed of toevoeging van economische dragers aan een bestaand landgoed in de vorm van woonhuizen kan Staring Advies op basis van bodemgesteldheid, cultuurhistorie en kenmerken van het landschap een inrichtingsschets opstellen. Deze schets zal met de initiatiefnemer en gemeente en/of provincie besproken worden en indien noodzakelijk of gewenst aangepast worden. Naast het opstellen van een inrichtingsplan kan Staring Advies behulpzaam zijn bij het aanvragen van de Natuurschoonwetstatus van het (toekomstige) landgoed.

Beheer

Beheerplan

Om de verdere ontwikkeling van een nieuw ingericht landgoed te begeleiden en te sturen kan Staring Advies een beheerplan voor het landgoed opstellen. Omdat een goed beheer essentieel is voor het slagen van bijvoorbeeld natuurdoelen op een landgoed, kunnen we het beheer de eerste jaren begeleiden, zodat optimale bijsturing mogelijk is.

Om de ontwikkeling op gebied van flora, fauna en landschap op het landgoed op termijn te kunnen volgen, is het uitvoeren van monitoring noodzakelijk. Staring Advies kan deze monitoring uitvoeren.

Contact

Voor meer informatie over het opstellen van een inrichtingsplan, beheerplan of het monitoren van flora, fauna en landschap op het landgoed kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven