Staring Educatie

Staring Educatie is een afdeling van Staring Advies die natuur- en milieueducatie (NME) voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs op een inspirerende manier verzorgt. Wij doen dit op verschillende scholen in diverse gemeenten in de Achterhoek en richten ons hierbij op natuur, milieu en landschap, maar ook op duurzaamheid en de daarbij behorende thema’s.

Staring Educatie stelt zichzelf ten doel de verbindende factor tussen het kind en zijn omgeving te zijn. De relatie tussen mens, natuur en omgeving is namelijk een onmisbaar gereedschap op weg naar een duurzame toekomst. wij hopen door ons NME-onderwijsaanbod kinderen mee te geven dat het belangrijk is de natuur en het milieu te beschermen en zo min mogelijk te belasten.

Het team van Staring Educatie bestaat uit een vaste kern van drie personen, af en toe aangevuld met een enthousiaste ecoloog vanuit Staring Advies.

Scroll naar boven