Vissen

Vissenonderzoek kan om verschillende redenen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in kader van de Wet natuurbescherming, een verspreidingsonderzoek, monitoring en evaluatie van beheer en inrichting of een onderzoek naar exoten.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek
  • Soortspecifieke visonderzoek
  • Populatieonderzoek vissen
  • Wegvangen vissen
Advisering en rapportage
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Ecologisch werkprotocol
  • Advisering over inrichting en beheer van wateren
  • Onderzoek naar invasieve uitheemse soorten
  • Advisering over invasieve, uitheemse soorten
Scroll naar boven