Landschap

Landschapsbeheerplan

  • ✔ Specialist in quickscans
  • ✔ Aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus
  • ✔ Uitvoeren van het gehele traject

Wilt u graag een landschapsbeheerplan opstellen, maar heeft u geen idee hoe u dit het beste kunt aanpakken? Schakel dan de specialisten van Staring Advies in. Voor landbouwbedrijven die een bijdrage willen leveren aan de natuur- en landschapswaarden van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland kunnen wij een ecologisch bedrijfsadvies op maat opstellen. Dit advies bestaat uit één of meerdere kaarten waarop allerlei inrichtings- en beheermaatregelen ingetekend staan, passend bij het landschapstype waarin het bedrijf zich bevindt. Vervolgens kunt u voor uw bedrijf in Gelderland een keuze maken uit deze maatregelen, waarna we een landschapsbeheerplan en een natuurbeheerplan opstellen. Wilt u ook een natuurbeheerplan opstellen voor uw bedrijf? Schakel dan onze experts in.

Vraag uw digitale offerte aan

Een landschapsbeheerplan voor uw grond realiseren

In een landschapsbeheerplan worden vaak ook plannen over de inrichting van uw terrein meegenomen. Deze plannen gaan meestal over de inrichting van één of meer landschapselementen op uw grond. Een enkele keer kan ook de aanpassing van een landschapselement, zoals bomen, het onderwerp van het opstellen van een natuurbeheerplan van uw bedrijf zijn. We hebben vele jaren ervaring met onder andere:

  • Het opstellen van inrichtingsplannen voor uw grond
  • Het aanvragen van de benodigde subsidies en vergunningen, waaronder de SNL-subsidie
  • Het begeleiden van de inrichtingswerkzaamheden

Door begeleiding te bieden bij de voorbereiding op de inrichtingswerkzaamheden zorgen we ervoor dat het plan zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Een natuurbeheerplan voor uw bedrijf biedt tevens de mogelijkheid om direct in te spelen op eventuele problemen of kansen die zich ter plekke voordoen.

Laat een plan opstellen voor het beheren van grond

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen wij samen met u een landschapsbeheerplan op bedrijfsniveau opstellen. De uitvoering hiervan vergroot de kans aanzienlijk dat gestelde doelen ook daadwerkelijk gehaald worden. Wij evalueren het gevoerde beheer periodiek in een rapport, zodat optimale bijsturing mogelijk is. Aansluitend krijgt u ecologisch advies.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer informatie over het opstellen van een landschapsbeheerplan of een natuurbeheerplan voor uw bedrijf of bent u benieuwd naar een ecologisch bedrijfsadvies van ons adviesbureau? Neem dan contact op met Jan Stronks. Dit doet u door te bellen naar 0314-641910 of door een e-mail te sturen naar janstronks@staringadvies.nl.

Download

Download informatieblad: Inrichting & Beheer en Staring Advies

Scroll naar boven