Zoogdieren

Voor vrijwel alle grondgebonden, inheemse zoogdieren en vleermuizen beschikt Staring Advies over ruime expertise en onderzoekservaring. Het voorkomen van grondgebonden zoogdieren wordt aangetoond met behulp van zichtwaarnemingen en sporenonderzoek. Wij kunnen ook onderzoeken naar minder conventionele grondgebonden en streng beschermde zoogdiersoorten uitvoeren.

De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:

Onderzoek

  • Onderzoek naar grondgebonden zoogdieren en vleermuizen
  • Eekhoorn, boommarter en/of vleermuizen en bomenkap
  • Steenmarter en/of vleermuizen en sloop, renovatie of bouw

Advisering en rapportage

  • Mitigatie- en/of compensatieplan
  • Inrichtings- en beheerplannen
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkprotocol
  • Mitigerende- en/of compenserende maatregelen
  • Advisering grondgebonden zoogdieren en vleermuizen

Scroll naar boven