Fantastische eerste resultaten van project “Samen voor de patrijs in Aalten”

De Agrarische natuurvereniging PAN werkt samen met Vogelbescherming Nederland aan het project “Samen voor de patrijs in Aalten”. In de laatste 50 jaar is het aantal patrijzen in Nederland afgenomen met 95%. Tijd dus om actie te ondernemen.

Patrijs, Ideëel, StichtingAkkerfaunaranden bieden de patrijs alles wat zij nodig hebben; beschutting, voedsel en een broedplaats. Voor dit project zijn 19 grondeigenaren bereid gevonden om een stuk land beschikbaar te stellen en zo kon in de buurtschap Barlo ten noorden van Aalten zo’n 6 ha aan akkerfaunaranden en 13 hectare graanstoppel worden gerealiseerd.

De uitvoering werd gecoördineerd door de vrijwilligers Herman Simmelink van de Wild Beheer Eenheid Aalten en Frans ter Bogt van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek. De Werktuigenvereniging Barlo heeft de akkerfaunaranden geheel belangeloos ingezaaid. De eerste resultaten liegen er niet om: er zijn maar liefst 15 broedgevallen geconstateerd van de patrijs, waarbij er minimaal 139 jongen zijn uitgevlogen. Een geweldig resultaat in een relatief korte periode. En behalve voor de patrijs en andere akkervogels zijn deze maatregelen ook gunstig voor vlinders, bijen en andere insecten.

Waarschijnlijk is er voor dit soort maatregelen vanaf 2016 financiering mogelijk vanuit regelingen voor Agrarisch Natuurbeheer en vanuit de vergroening van het Europees Landbouwbeleid. Tot die tijd zoekt PAN en de Vogelbescherming nog sponsoren om dit succesvolle project voort te kunnen zetten. Stichting Staring Advies en de Vogelbescherming Nederland hebben hun steun voor de komende 2 jaar al toegezegd.

Informatie

Voor meer informatie over dit project en de werkzaamheden van de Agrarische natuurvereniging PAN kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven