Roekenbeschermingsplan

De roek is beschermd krachtens de Flora- en faunawet. Het is verboden om deze soort te verontrusten ofwel te doden. Het doel van een roekenbeschermingsplan is de overlast veroorzaakt door de roek te minimaliseren en daarbij toch zorg te dragen voor de aanwezige roekenkolonie binnen uw gemeente. Staring Advies heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de roek en het opstellen van een roekenbeschermingsplan.Roek, roekenbeschermingsplan, jaarrond beschermd, Staring AdviesMet het opstellen van een roekenbeschermingsplan geeft u als gemeente gehoor aan het provinciaal en landelijk beleid om verspreidingsgegevens, knelpunten en overwegingen rond de roek te bundelen. Met een roekenbeschermingsplan is het mogelijk om bij het Ministerie ontheffing te verkrijgen voor het treffen van maatregelen om overlast door roeken te bestrijden. Het uitvoeren van dergelijke maatregelen gaat altijd samen met het aanwijzen van locaties waar roekenkolonies zich permanent kunnen vestigen zonder overlast te veroorzaken.

In het roekenbeschermingsplan kan Staring Advies u inzicht geven in de problemen die de aanwezigheid van de roek kan veroorzaken. De huidige broedkolonies worden geïnventariseerd, waarbij per locatie de overlast in beeld gebracht wordt. Er worden maatregelen voorgesteld om overlast te beperken of te voorkomen. Er worden locaties aangewezen waar roeken zich blijvend kunnen vestigen zonder overlast te veroorzaken. Staring Advies zorgt voor een objectief plan, waarbij alle knelpunten en mogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt. Overwegingen worden aangedragen die passen binnen de huidige wetgeving waarbij de roek en zijn bescherming centraal staat.

Informatie

Voor meer informatie over het laten opstellen van een roekenbeschermingsplan kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven