Buro Ontwerp & Omgeving

Logo Buro Ontwerp & Omgeving

Staring advies levert diverse diensten en producten op het gebied van natuur en landschap. We werken nauw samen met een aantal partners in de ruimtelijke omgeving. Zo levert Staring Advies input op gebied van flora en fauna, landschap en natuurontwikkeling bij de ruimtelijke plannen en procedures die verzorgd worden door Buro Ontwerp & Omgeving. Zij ondersteunen de werkzaamheden van Staring Advies met diensten op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, tekenwerk en planologie. Samen kunnen we uw plannen een stap dichter bij realisatie brengen. In aanvulling op onze diensten kunnen we u samen met Buro Ontwerp & Omgeving de volgende diensten en producten aanbieden:

Planologie

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Dit geldt zowel voor de schuur in de tuin als de bedrijfskavel op het bedrijvenpark. De wereld van de ruimtelijke ordening is de afgelopen jaren echter drastisch veranderd. Nieuwe grootschalige woonwijken, bedrijventerreinen of kantoorlocaties worden steeds schaarser. Meer en meer wordt de waarde van de plek en de waarde van het bestaande belangrijk. Vraagstukken op het gebied van leegstaand bestaand vastgoed, leegloop van winkelcentra en de ruimtelijke consequenties van een veranderende bevolkingssamenstelling bepalen meer en meer de ruimtelijk bestuurlijke agenda. Deze zogeheten transitie in de ruimtelijke ordening vergt nieuwe werk- en denkwijzen en daarmee ruimtelijke oplossingen.

Vanuit deze gedacht gelooft Buro Ontwerp & Omgeving daarom in nieuwe manieren om met ‘oude’ en ‘nieuwe’ omgevingsvraagstukken om te gaan. Onze werkwijze kenmerkt zich door een creatieve, geïntegreerde, oplossingsgerichte, onafhankelijke en betrokken aanpak.

Onze producten zijn:

 • Bestemmingsplannen
 • Uitwerkingsplannen
 • Wijzigingsplannen
 • Inpassingsplannen
 • Ruimtelijke onderbouwingen
 • Structuurvisies
 • Visies op herbestemming en flexibel bestemmen
 • Demografische effectrapportages
 • Ruimtelijke adviezen en verzoeken
 • Haalbaarheidsstudies
 • Centrumvisies

Landschapsarchitectuur

Tuin- en landschapsarchitectuur gaat over de ontwikkeling van het toekomstige landschap, de (openbare) buitenruimte en uw tuinen. Als tuin- en landschapsarchitect maak je ruimtelijke plannen voor de toekomst. Dit is een creatief proces waarbij je rekening moet houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Met gedegen concepten en uitgebalanceerde analyses geven wij antwoord op ontwerpvraagstukken, waarbij de eigenheid van de plek een belangrijk uitgangspunt is. Het landschap en de omgeving zijn voor ons daarbij een voortdurende bron van inspiratie. We streven naar breed gedragen plannen met vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld klimaatsproblemen, ontwerpvraagstukken voor de (openbare) buitenruimte of tuin of herbestemming en inrichting van bestaande terreinen variërend van culthistorische terreinen tot woonwijken of infrastructuur. Als ontwerpers werken wij in teamverband, waarbij krachten gecombineerd worden om tot inventieve, realiseerbare en enthousiasmerende plannen te komen. In een integraal planproces zijn wij altijd op zoek naar een passende oplossing voor uw ontwerpvraagstuk.

Onze producten:

 • Structuur- en landschapsvisies
 • Ontwerp (openbare) buitenruimte/tuinen
 • Landschappelijke inpassingsplannen/inrichtingsplannen
 • Erftransformatie
 • Beplantingsplannen
 • Ruimtelijke kaders en uitgangspunten

Stedenbouw

Stedenbouw is het vakgebied dat onderzoekt wat wenselijke en mogelijke ontwikkelingen zijn voor bestaande en nieuw in te richten stedelijke gebieden. De stedenbouwkundige gebruikt zijn ontwerpvaardigheden om de ruimtelijke mogelijkheden te verkennen en inzichtelijk te maken. Wij streven naar het maken van breed gedragen plannen die klimaat- en toekomstbestendig zijn. De veelheid aan randvoorwaarden die daarbij horen maken dat de stedenbouwkundige nooit alleen werkt. Hij werkt altijd in samenspraak met betrokkenen, belanghebbenden en professionals uit andere vakgebieden. Stedenbouw is naast ontwerpwerk dus ook vooral mensenwerk.

Onze producten:

 • Structuur- en gebiedsvisies
 • Stedenbouwkundig advies
 • Stedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling
 • Stedenbouwkundig ontwerp en verkavelingsstudies
 • Beeldkwaliteitplannen
 • Ruimtelijke kaders en uitgangspunten

Tekenwerk

Wij kunnen voor elk product een passende oplossing vinden om het uit te beelden. Dat kan zijn een technische tekening, waarbij de maatvoering van cruciaal belang is tot en met een fraaie illustratie voor presentatiedoeleinden.

Afhankelijk van de vraag wordt bepaald welk tekenpakket nodig is om het uiteindelijk doel te realiseren. Het kan ook zo zijn dat er een combinatie van tekenprogramma’s wordt gebruikt om de tekeningen of illustraties uit te werken.

Wij maken o.a. ontwerpen, inrichtingsplannen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies, 3D illustraties (al dan niet met een schaduwstudie), interactieve plattegronden, rapportages, uitwerkingen van details, etc.

De programma’s waarmee wij werken zijn:

 • AutoCad Map3D 2014;
 • Dezta Plan;
 • Sketchup Pro 2014;
 • Adobe Acrobat Pro;
 • Indesign;
 • Photoshop;
 • Illustrator;
 • Floorplanner.

Daarmee bedienen wij de diverse projecten en vragen van opdrachtgevers zo goed als mogelijk uit te werken tot een compleet geheel dat binnen de omgeving past.

Contact

 • Buro Ontwerp & Omgeving
  Velperweg 157
  6824 MB Arnhem
  T 026-4432663
  E info@ontwerpenomgeving.nl
  W www.ontwerpenomgeving.nl
Scroll naar boven