Coördinatie

Een Agrarische natuurvereniging (ANV) is een samenwerkingsverband van boeren en buitenlui die als doel hebben het stimuleren en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Geschat wordt dat agrarische natuurverenigingen samen 55% van het totale agrarische gebied in Nederland beheren. Meer dan 9.000 agrariërs zijn lid van een ANV (circa 10% van de 85.000 agrarische bedrijven).

Een dergelijke agrarische natuurvereniging is Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN). PAN bestaat uit een coöperatieve vereniging en een stichting en is opgericht door agrariërs, landgoedeigenaren, de wildbeheereenheid Winterswijk en de plaatselijke natuurverenigingen. Het werkgebied van PAN bestaat uit de gemeente Aalten, de gemeente Winterswijk en aangrenzende delen van de gemeenten Oost-Gelre en Berkelland. Het doel van PAN is het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap, zowel op het gebied van natuur en landschap als op het gebied van duurzame landbouw en recreatie.

Sinds 1998 is onze medewerker Jan Stronks gedetacheerd bij de Agrarische Natuurvereniging PAN voor enkele dagen per week. Hij is daar werkzaam als coördinator en zijn belangrijkste werkzaamheden zijn het opstellen van werkplannen, het aanvragen van subsidies, contacten onderhouden met grondeigenaren, het aansturen van de opdrachtnemers van PAN bij de uitvoering van allerlei werkzaamheden op het gebied van aanleg en beheer van landschapselementen, erfbeplantingen, watergangen, graslanden, bos en natuur.

Contact

Voor meer informatie over coördinatie agrarisch natuurbeheer kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en Staring Advies

Scroll naar boven