Detachering

Detachering

Mocht u door omstandigheden zoals onderbezetting, ziekte of overbelasting van uw werknemers snel over extra kennis of capaciteit willen beschikken dan kan Staring Advies in deze behoefte voorzien. Graag wil Staring Advies u ontzorgen. Door middel van detachering kunt u tijdelijk of voor langere tijd over één of meerdere van onze specialisten beschikken.

Voorbeeld projecten

Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN)
Sinds 2002 werkt collega Jan Stronks 20 uur per week bij Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN). PAN bestaat uit een coöperatieve vereniging en een stichting en is opgericht door agrariërs, landgoedeigenaren, de wildbeheereenheid Winterswijk en de plaatselijke natuurverenigingen. Het werkgebied van PAN bestaat uit de gemeente Aalten, de gemeente Winterswijk en aangrenzende delen van de gemeenten Oost-Gelre en Berkelland.

Het doel van PAN is het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap, zowel op het gebied van natuur en landschap als op het gebied van duurzame landbouw en recreatie. De coöperatieve vereniging is opgericht voor de praktische uitvoering van natuur- en landschapsonderhoud. Ongeveer 25 leden, overwegend agrariërs, voeren als zelfstandig ondernemer werk uit in opdracht van de coöperatieve vereniging.

In het kader van de praktische uitvoering van het natuur- en landschapsonderhoud is Jan Stronks werkzaam bij PAN. Zijn hoofdtaken zijn: Werkplannen maken voor uitvoeringswerkzaamheden, financiering regelen, vergunningen regelen en uitvoerende agrariërs aansturen en begeleiden. Neventaken zijn: Uitbrengen van nieuwsbrieven, contact onderhouden met het bestuur, organiseren van excursies en geven van voorlichting.

Heijmans Integrale projecten
Collega Rick Boerboom is in 2013 als projectadviseur natuur en landschap gedetacheerd geweest bij Heijmans Integrale Projecten en heeft deel genomen aan verschillende infrastructurele projecten. Heijmans Integrale Projecten zorgt ervoor dat diverse disciplines binnen één integraal project samenwerken. Hiervoor wordt een projectteam opgericht bestaande uit verschillende specialisten. Een ecologisch specialist maakt hiervan ook altijd deel uit. Door capaciteit tekort heeft Heijmans Integrale Projecten een beroep gedaan op Staring Advies.

Gemeente Doetinchem
Staring Advies ondersteunt de gemeente Doetinchem door het uitvoeren van natuuronderzoeken en geeft advies bij diverse vraagstukken op gebied van natuur, landschap en groenbeheer. Collega Rick Boerboom heeft 1,5 jaar via detachering bij de gemeente Doetinchem gewerkt. Hij vervulde de functie als adviseur op gebied van flora en fauna in relatie tot de natuurwetgeving- en beleid (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet, EHS, gemeentelijk groenbeleid etc.).

Contact

Voor meer informatie over detachering kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven