Historisch-geografisch onderzoek

Historisch-geografisch onderzoek

Voor het achterhalen van de geschiedenis van een bepaald terrein of element, biedt historisch-geografisch of historisch-ecologisch onderzoek de beste uitkomst. Door gebruik te maken van zowel historische als landschappelijke bronnen is het mogelijk om diepgaande kennis over een bepaald terrein of element naar voren te halen, die voorheen nog onbekend was. Het historisch-geografisch onderzoek wordt principe benaderd als een landschapsbiografie, waarbij de gehele ‘levensloop’ van het terrein of het element wordt beschreven. Tijdens dit onderzoek worden er allerlei verschillende vakdisciplines en methodieken aangehaald, die elk als een soort puzzelstuk deel uitmaken van het grotere geheel. De nadruk komt hierbij te liggen op het zoeken naar verbanden tussen deze vakdisciplines, om zo betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen.

Met de kennis uit het historisch-geografisch onderzoek is het mogelijk om cultuurhistorisch verantwoorde ingrepen in het landschap te doen. Het historisch-geografisch onderzoek leent zich er uitstekend voor om als achtergronddocument te dienen voor cultuurhistorische restauraties of cultuurhistorische inrichtingsplannen.

Contact

Voor meer informatie over historisch-geografisch of historisch-ecologisch onderzoek en overig cultuurhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Cultuurhistorie en Staring Advies

Scroll naar boven