Meer dan geslaagde netwerkbijeenkomst

We genoten van het geweldige winterweer op onze mooie locatie landgoed ’t Mulra en van de prima winterbarbecue in de tent en het drukke gepraat van de talrijke vrijwilligers, bestuurders en natuurprofessionals. Kortom onze netwerkbijeenkomst is meer dan geslaagd. Wij vonden het prachtig om op deze dag zoveel betrokkenen bij de natuur samen te brengen. Jarenlang deden we dit met ons traditionele symposium maar dit jaar voor het eerst in een nieuwe vorm. Voordat de aanwezigen onderling met elkaar gingen praten vertelden eerst Jan Jacob van Dijk en Dick Looman wat zij verwachten en verstaan onder de kwaliteit van de natuur nu onder andere de nieuwe wetgeving van kracht is geworden.

Van Dijk heeft dilemma’s
Jan Jacob van Dijk legde uit dat hij als gedeputeerde van Gelderland en verantwoordelijke voor de natuur wel vertrouwen heeft dat het goed zal gaan maar ook dat hij met dilemma’s zit. Moeten we de natuurontwikkeling tot in detail blijven vastleggen of meer energie stoppen in de ontwikkeling zelf? Gaan we ons richten op mensen die een mooi landschap willen of is ons speerpunt natuur met bijzondere planten en dieren? Van Dijk wil het liefst samenwerken op basis van vertrouwen en hij ziet graag organisaties komen met initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de natuur en educatie.

Looman wil samenwerken
Dick Looman is veehouder en voorzitter van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek. Hij is blij dat zijn vereniging steeds meer verantwoordelijkheden krijgt zodat de mensen in het gebied zelf ook kunnen zorgen voor beheer en onderhoud. Ook ziet hij graag dat zijn vereniging samengaat met andere organisaties die hetzelfde nastreven. Een zorg is om voldoende collega-veehouders betrokken te krijgen bij het landschapsbeheer. Gelukkig ontwikkelt zich geleidelijk een verdienmodel zodat tegenover de inspanningen van de veehouder ook opbrengsten komen te staan. De vereniging is vernieuwend, loopt voorop en wordt daarbij ondersteund door Jan Stronks, adviseur via Staring Advies.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst, de besproken onderwerpen of Staring Advies? Neem gerust contact op:info@staringadvies.nl. Telefoon 0314-641910.

Scroll naar boven