SCAN: Samen aan de slag voor een kansrijk en hoogwaardig agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer verandert per 1 januari 2016. De kern van het nieuwe stelsel: een collectieve benadering vanuit de streek zelf en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer alleen daar toepassen waar dit het meest kansrijk is voor een goed natuurresultaat. Als deelnemer agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt u niet meer individueel subsidie aan, agrarische collectieven gaan dit voor u verzorgen.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidies, Staring AdviesDownload

Bekijk de folder van Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN)

Informatie

Voor meer informatie over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en agrarische collectieven kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven