Naast ecologisch advies ook historisch onderzoek bij Stichting Staring Advies

Stichting Staring Advies gaat zich, naast ecologisch advies, ook bezig houden met historisch onderzoek. De nieuwe functie van landschapshistoricus zal worden bekleed door Erik van den Berg. Erik heeft na zijn bachelor Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein een master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. De leergierigheid naar het ontstaan van en de diversiteit van het huidige landschap vormen voor hem een belangrijke drijfveer.

Cultuurhistorie, landschap, cultuurhistorische waardenErik van den Berg zelf aan het woord:

Wanneer we door het landschap lopen, zien we veel verschillende elementen: een weelderig bos, een kabbelend beekje, een houtwal langs een weiland met grazende koeien. Niet alleen wordt dit ‘groene’ landschap over het algemeen als prettig ervaren, maar vaak ook als vanzelfsprekend. Het huidige landschap is echter verre van vanzelfsprekend. Het is niets meer dan een voorlopig resultaat van eeuwenlange aanpassingen. Sinds de mens vanaf het Neolithicum het ongerepte oerbos naar zijn hand begon te zetten, werd deze tendens ingezet. Bossen werden gekapt voor de aanleg van akkers. Intensieve begrazing leidde tot een sterke verarming van de bodem en de ontwikkeling van graslanden en heiden. Met elke technologische ontwikkeling werden deze aanpassingen makkelijker en ook vaker toegepast, gestuurd door de vraag vanuit de bevolking. Inmiddels is elke vierkante centimeter wel gecultiveerd. Ons gehele landschap, dus ook de natuurgebieden, is een cultuurlandschap: het product van sociaal-economische ontwikkelingen.

Elke samenleving bouwt hun bestaan op vanuit het landschap en de sporen die door de vorige generatie zijn achtergelaten. Op hun beurt laten zij weer een landschap achter voor de toekomstige generatie. In feite kunnen we het huidige landschap dus zien als een gelaagdheid van verschillende landschappen en sporen, met elk een duidelijke gedachte dat sprekend is voor de geest van die tijd.
Deze gelaagdheid, en daarmee het verhaal van het landschap, kan alleen worden begrepen als de wisselwerkingen tussen de verschillende facetten duidelijk is. Hoe verhouden sociale waarden zich ten opzichte van de fysieke inrichting van het landschap? En cultuurtechnische ingrepen ten opzichte van ecologische processen? Stichting Staring Advies werkt daarom volgens een interdisciplinaire benadering, waarbij er specifiek wordt gezocht naar verbanden tussen de verschillende disciplines historie en ecologie.

Download

Download informatieblad Cultuurhistorie: Cultuurhistorie en Staring Advies

Informatie

Voor meer informatie over cultuurhistorie en onderzoek naar cultuurhistorische waarden kunt u contact opnemen met:

Scroll naar boven