Quickscan cultuurhistorie

Quickscan cultuurhistorie

Staring Advies voert ook cultuurhistorische quickscans uit, waarmee relatief snel een eerste inschatting gemaakt kan worden van de aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een gebied. In hoofdlijnen omvat de quickscan een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Tevens worden de historische en huidige landschappelijke en antropogene structuren met elkaar vergeleken, om zo de aanwezige cultuurhistorische objecten te achterhalen. Per object wordt een schematische waardenstelling opgesteld, waarin de hoogte van de aanwezige cultuurhistorische waarden en de uiteindelijke ‘score’ in één oogopslag inzichtelijk worden gemaakt.

Aan de hand van de quickscan en de waardenstelling kan worden bepaald of een meer diepgaand onderzoek of inventarisatie wenselijk is.

Contact

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte voor een quickscan cultuurhistorie en overig cultuurhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen met:

Download

Download informatieblad: Cultuurhistorie en Staring Advies

Scroll naar boven